Stadsnäten fortsätter investera mest i fasta bredbandsnät

Post- och telestyrelsen, PTS, har lanserat den årliga delrapporten i arbetet med uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi. Rapporten, som redovisar investeringarna över investeringarna i fasta och mobila nät under 2020, visar bland annat att stadsnäten sammantaget är den aktör som fortsätter att investera mest i fasta bredbandsnät.

PTS beskriver i rapporten att omfattande utbyggnadsprojekt kopplade till kommunala bredbandsmål har drivit upp stadsnätens investeringar till höga nivåer under de senaste åren. Under 2020 investerade stadsnäten tillsammans cirka 3,2 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 35 procent av de totala investeringarna i fasta bredbandsnät. Därmed var stadsnäten sammantaget den aktör som investerade mest i fasta bredbandsnät under 2020.

PTS bedömer att de större marknadsaktörerna väntas slå av på takten i utbyggnaden av fasta bredbandsnät under 2022 och att de sammanlagda investeringarna i bredbandsinfrastruktur kommer att fortsätta sjunka fram till 2025. Vidare visade myndighetens prognos från oktober 2020 att marknadsaktörernas investeringar och tillgängliga stödmedel inte kommer att vara tillräckliga för att nå regeringens tre delmål för 2025. Därmed anser PTS att det finns ett fortsatt behov av stöd i områden där kommersiell utbyggnad inte är möjlig.

Ta del av PTS rapport här.

 

Investeringar i bredbandsinfrastruktur per aktör

Figur 2 Investeringar i bredbandsinfrastruktur per aktör.PNG

Källa: PTS och bolagens årsredovisningar.