Stadsnätsföreningens första digitala årsmöte genomfört – ny styrelse vald

Den 28 april genomförde Stadsnätsföreningen sitt första digitala årsmöte i historien. Föreningen tillsammans med styrelsen är nöjda över hur mötet genomfördes och vill tacka samtliga deltagare för visat engagemang och intresse.

Under mötet valdes Thord Swedenhammar, Stokab, in som suppleant. Ulf Linderoth, Malmö kommun, som tidigare var suppleant valdes in som ledamot och tog därmed över efter Staffan Ingvarsson, Stockholm Business Region, som valde att lämna styrelsen.

Svenska Stadsnätsföreningens nya styrelse


Ordförande

Jörgen Svärdh, Utsikt Bredband

Vice ordförande
Mats Berggren, Umeå Energi (omval 2 år)

Ordinarie ledamöter
Elin Bertilsson, Karlstads El- och Stadsnät
Ulf Linderoth, Malmö kommun (nyval 2 år, tidigare suppleant)
Maria Olsson, Övik Energi
Tomas Sundström, IT Norrbotten
Sofia Söder, GothNet (omval 2 år)

Suppleanter
Annette Grönberg, Hedemora Energi
Bo Lindberg, Öresundskraft
Thord Swedenhammar, Stokab (nyval 2 år)
Göran Sörell, ServaNet