Stadsnätsföreningens kommentar till Com Hems lista över Öppna-Nät Barometer

2017-12-01 Com Hem lanserade under hösten sin Öppna-Nät Barometer. Stadsnätsföreningen anser att Com Hems barometer är ett lovvärt försök att öka uppmärksamheten kring öppna nät inom telekomsektorn. Under de senaste åren har begreppet börjat användas av allt fler aktörer på marknaden vilket är väldigt positivt. Tyvärr konstaterar Stadsnätsföreningen att Com Hems barometer är för snäv i sin tolkning av öppna nät och missar flera fundamentala delar.

Läs hela kommentaren här.

Läs nyheten om Com Hems Öppna-Nät Barometer här.