Svensk bredbandsdelegation till Italien

Den 27-28 november så reste en delegation bestående av representanter från Näringsdepartementet, Business Sweden, Post- och telestyrelsen, Stadsnätsföreningen, Stokab samt flera bredbandsaktörer till Italien för att utbyta erfarenheter samt visa på exportmöjligheter av svensk bredbandsexpertis.

Under två dagar genomfördes ett flertal möten i Milano och Rom. Utöver möten med bredbandsoperatörer och entreprenörer så skedde ett möte med Milano kommun. I samband med dessa möten berättade Alf Karlsson, statssekreterare och digitaliseringsminister hos Peter Eriksson, om Sveriges bredbands- och digitaliseringsstrategi. Staffan Ingvarsson, vd, Stokab medverkade också genom att berätta om den smarta staden Stockholm.

Under en nätverksträff hos Sveriges ambassadör Robert Rydbergs residens i Rom så gavs ett anförande av kommunchefen i Rom. Kommunen har i dag 3 miljoner invånare och fler än 20 procent av invånarna  i ett digitalt utanförskap. Även Mikael Ek, vd för Stadsnätsföreningen berättade om den unika svenska bredbandsutvecklingen.