Fakta och Statistik

Informationsblad

Intresset för Stadsnätsföreningens frågor är stort. Nedan hittar du våra informationsblad om stadsnätens verksamheter, den svenska bredbandsutbyggnaden och digitaliseringen.

Rapporter

Rapporter framtagna av Stadsnätsföreningen och externa samarbetspartners

Rapporter av andra

Partierna om stadsnäten

De svenska stadsnäten har sedan starten främjat konkurrensen på bredbandsmarknaden, vilket gynnat utbyggnaden och pressat priserna. Detta gör att de har ett starkt stöd bland landets politiker. Nedan kan du läsa mer om de olika partiernas syn på stadsnäten.

Bredbandsrankning

Statistik samt kommentar till Post- och telestyrelsens bredbandsstatistik.