Internationell statistik

Har samlar Stadsnätsföreningen FTTH Council Europes årliga fiberrankning och marknadsprognoser.

Internationell statistik

DESI 2022

I slutet av juli publicerade EU-kommissionen sin mätning av de 27 medlemsländernas digitalisering, Digital Economy and Society Index (DESI), för 2022. Mätningen visar att Sverige tappar en placering från föregående år och hamnar nu på fjärde plats. De länder som intar topplaceringarna är Finland, Danmark och Nederländerna.

FTTH Councils prognoser för fiberutbyggnaden 2022–2027

Den 24 maj 2022 presenterade FTTH Council Europe uppdaterade markandsprognoser gällande hushåll med tillgång till fiber i sin absoluta närhet, så kallat homes passed, för 2022–2027.

FTTH Councils fiberrankning 2022

I FTTH Council Europes årliga rankning av europeiska länders utbyggnad av fiber till hemmet (FTTH) och fiber till byggnaden (FTTB) hamnar Sverige på en tredje placering i 2022 års mätning, enligt siffror från september 2021.

FTTH Councils prognoser för fiberutbyggnaden 2021–2026

Den 15 september 2021 presenterade FTTH Council Europe uppdaterade markandsprognoser gällande hushåll med tillgång till fiber i sin absoluta närhet, så kallat homes passed, för 2021–2026.

FTTH Councils fiberrankning 2021

I FTTH Council Europes årliga rankning av europeiska länders utbyggnad av fiber till hemmet (FTTH) och fiber till byggnaden (FTTB) hamnar Sverige på en fjärde placering i 2021 års mätning, enligt siffror från september 2020.

FTTH Councils prognoser för fiberutbyggnaden 2020-2026

Den 3 december 2020 presenterade FTTH Council Europe marknadsprognoserna gällande hushåll med tillgång till fiber i sin absoluta närhet, så kallat homes passed, för 2020–2026.

FTTH Councils fiberrankning 2020

I branschorganisationens FTTH Council Europes, som arbetar för spridningen av fiber-till-hemmet (fiber-to-the-home, FTTH), årliga rankning över fiberutbyggnaden inom Europa visar siffrorna för 2019 att den totala fiberutbyggnaden bland Europas länder ökade snabbare i jämförelse med föregående år.