Internationell statistik

Internationell statistik

FTTH Councils prognoser för fiberutbyggnaden 2021–2026

Den 15 september 2021 presenterade FTTH Council Europe uppdaterade markandsprognoser gällande hushåll med tillgång till fiber i sin absoluta närhet, så kallat homes passed, för 2021–2026.

FTTH Councils fiberrankning 2020

I FTTH Council Europes årliga rakning av europeiska länders utbyggnad av fiber till hemmet (FTTH) och fiber till byggnaden (FTTB) hamnar Sverige på en fjärde placering år 2020.

FTTH Councils prognoser för fiberutbyggnaden 2020-2026

Den 3 december 2020 presenterade FTTH Council Europe marknadsprognoserna gällande hushåll med tillgång till fiber i sin absoluta närhet, så kallat homes passed, för 2020–2026.

FTTH Councils fiberrankning 2019

I branschorganisationens FTTH Council Europes, som arbetar för spridningen av fiber-till-hemmet (fiber-to-the-home, FTTH), årliga rankning över fiberutbyggnaden inom Europa visar siffrorna för 2019 att den totala fiberutbyggnaden bland Europas länder ökade snabbare i jämförelse med föregående år.