Informationsblad

Intresset för Stadsnätsföreningens frågor är stort. Nedan hittar du våra informationsblad om stadsnätens verksamheter, den svenska bredbandsutbyggnaden och digitaliseringen.

Klicka på ikonerna för att ladda ner informationsbladen.IoT – Vad är det och hur kan det nyttjas av Sveriges kommuner?

Det finns ett behov av att tydliggöra begreppet Internet of Things, IoT, för kommunala politiker och tjänstemän. Därför har Stadsnätsföreningen tagit fram ett informationsblad på ämnet som stadsnäten själva kan nyttja i dialogen med politiker och kommunalatjänstemän. Materialet syftar till att förklara vad IoT är samt vilken betydelse och nytta det har för samhället och dess digitaliseringsomställning. Därtill beskrivs också hur kommuner kan nyttja IoT, vilken roll de kommunala energi- och stadsnätsbolagen kan ta i det arbetet och hur kommunerna kan gå till väga för att implementera IoT i olika verksamhetsområden.

Föreningen har även möjlighet att personalisera materialet. Kontakta Lotta Karlsson, kommunikatör på Svenska Stadsnätsföreningen, för mer information. Stadsnätens roll

Sverige är i dag ett av de länder i världen där störst andel av befolkningen har tillgång till en snabb och modern bredbandsanslutning. De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets digitaliseringsresa. Faktum är att det är de som stått för merparten av all fiberutbyggnad.Den svenska bredbandsmodellen

Sverige är i dag ett av världens bästa länder på bredband. Vi har kommit långt med bredbandsutbyggnaden, cirka 2 av 3 hushåll har tillgång till snabbt bredband och vi har dessutom bland de lägsta slutkundspriserna i världen. Detta skapar unika förutsättningar när digitaliseringstakten av såväl den offentliga sektorn som näringslivet nu ökar.De Svenska Stadsnäten

Stadsnäten har spelat en avgörande roll för den svenska digitaliseringsresan. Faktum är att det är de som stått för merparten av Sveriges fiberutbyggnad. Det finns i dag stadsnät i cirka 200 av Sveriges kommuner. Över 85 procent av dem är kommunalt ägda, resterande del är privatägda.Hur ser det ut i Sverige?

Kopparledningarna har funnits i ca 100 år, men systemet är på väg att fasas ut. Tidigare var bredband över det traditionella telefonnätet, VDSL eller ADSL, den dominerande formen av fast bredbandsuppkoppling. Vi är i ett teknikskifte och fiberbredband är nu den vanligaste formen av bredbandsuppkoppling och andelen användare ökar för varje dagBygg ut fiberbredband

Att kommunernas bredbandsutveckling och digitalisering också innebär en utveckling för den lokala samhällsekonomin visas tydligt i flera studier gjorda av Swedish ICT Acreo. Idag tar flera kommuner själva på sig en större roll i utbyggnaden av bredband och effekterna av detta syns tydligt.Välfärd

Bredbandsutvecklingen handlar inte längre bara om en snabb uppkoppling för TV eller internet, utan om att bygga en digital infrastruktur för alla samhällets funktioner. Digitala tjänster kan skapa en mer framtidssäker välfärd.Fiber till villan

Att ansluta en villa med fiber är nuförtiden lika naturligt som att dra in el och vatten. En fiberansluten villa är att investera i en framtidssäker infrastruktur. Men vad ska du tänka på?Smartare vardag

Genom att kombinera olika infrastrukturer ökar vi vår flexibilitet och det fasta bredbandet kan bli trådlöst. Vår vardag blir smartare och flexiblare. Men hur ser kombinationerna ut?Bredband

Bredband är den benämning som används för att förklara de olika tekniker för att koppla upp datorer och apparater till internet. Men vilken typ bredband behöver vi?Kommunikationsoperatören

Kommunikationsoperatörsrollen etablerades i Sverige i samband med att stadsnäten bildades på 90-talet. Då var det svårt att locka till sig tjänsteleverantörer eftersom de inte var intresserade av att stå för kostnaden för att aktivera stadsnätens fiberinfrastruktur. Lösningen blev kommunikationsoperatörsrollen, som aktiverade fibernätet och omhändertog administration och service. Modellen lockade till sig tjänsteleverantörerna och konceptet öppet nät hade fötts.