Partierna om stadsnäten

De svenska stadsnäten har sedan starten främjat konkurrensen på bredbandsmarknaden, vilket gynnat utbyggnaden och pressat priserna. Detta gör att de har ett starkt stöd bland landets politiker. Nedan kan du läsa mer om de olika partiernas syn på stadsnäten.

Intervju med riksdagspartiernas IT-politiska talespersoner, våren 2018.