Stadsnätsföreningen

Rapporter av andra

PTS:  Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen

Kommunerna har stor betydelse för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Regeringen gav i juni 2017 i uppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS) att utreda kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen.

Du hittar rapporten här.

 

 

 
 

 

 

 

  
OECD: Stadsnät har främjat Sveriges digitalisering

Tack vare god tillgång till bredband, vilket främjats av stadsnäten, har Sverige lyckats väl med sin digitalisering, det framgår i rapporten "Going Digital in Sweden" 2018. Rapporten tar också upp hur Sveriges snabba digitaliseringsomställning också bidragit positivt till landets ekonomiska utveckling, som varit god under de senaste åren. Rapporten lyfter också fram utmaningar och möjligheter för Sveriges fortsatta digitalisering.

Du hittar rapporten här.

 

 

 

 

 

 

Att samverka med kommunala stadsnät

Konsultföretaget Phaze Adnet har i en rapport beskrivit den svenska bredbandsmarknaden med fokus på stadsnätens leverantörer och samarbetspartners. I rapporten intervjuas företrädare för företag som är leverantörer, samarbetspartners eller kunder i kommunala stadsnät, företag som har en stor eller betydande del av sin omsättning via stadsnäten.

Du hittar hela rapporten här.

 

 

 

 

 

 

 

Framtid och förutsättningar för ett framgångsrikt kommunalt stadsnät

I en rapport om förutsättningarna för framgångsrika stadsnät som Phaze AdNet tagit fram framkommer bl a att stadsnätschefer ser ändrade förutsättningar i kommande reglering som större framtidshot än den ökande konkurrensen. I rapporten framgår också att det pågår en febril aktivitet i flesta stadsnät att skapa möjligheterna för nästa generations tjänster i näten där samhällsnytta och sakernas Internet är nyckelord.

Rapporten är framtagen av Phaze AdNet och sammanfattar stadsnätens roll för Sverige och belyser förutsättningarna för de kommunala stadsnätens framtid.

Länk till rapporten

 

 

 

 

 

OECD: Framsynta kommunpolitiker bakom Sveriges bredbandssuccé

En färsk rapport från OECD (december 2015) lyfter fram de svenska stadsnäten som framgångsexempel. Rapporten bekräftar bilden om att kommunernas satsningar på bredband främjar utbyggnaden och pressar priserna.

I rapporten beskrivs hur stadsnäten spelar en avgörande roll på den svenska bredbandsmarknaden. I stadsnätens "öppna nät" kan tjänsteleverantörer utan egen infrastruktur erbjuda sina tjänster till slutkunderna. Konceptet, som skapades av stadsnäten, pressar priserna och ökar valfriheten för konsumenterna, enligt rapporten från OECD.

De första stadsnäten bildades på 90-talet. Då var syftet att utmana det dåvarande statliga telemonopolet. Kommunerna var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur.

Läs rapporten: "Development of High-speed Networks and the Role of Municipal Networks"