Arkiv

Varför så stora skillnader i vad som ingår i anslutningspriset av fiber till villa?

Kostnaden beror bland annat på hur lång sträcka som måste grävas för att lägga ner kanalisation och fiber till huset, de geologiska förhållandena, återställningskostnaderna för ex asfaltering, på hur många andra villaägare i området som installerar samtidigt etc. Ju fler villor desto lägre blir kostnaden för gräventreprenören och andra installatörer.

Läs mer om PTS studie: PTS fallstudie, i PTS prisrapport, visar att erbjudandena för anslutning av villor ser väldigt olika ut. Det finns stora skillnader i både standardpris och stor spridning mellan högsta och lägsta pris. Priset påverkas av faktorer som vilka grävarbeten och vilken utrustning som ingår, kontraktstid, område och kommun, aktör samt prissättningsmodell.

PTS statistikportal

 

 

 

 

Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad

I rapporten redogörs för de problem som identifierats genom ett stort antal intervjuer och en serie seminarier samt lämnas förslag på hur problemen ska lösas. Rapporten är gjord av Lantmäteriet.

Läs hela rapporten här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredband för Sverige in i framtiden SOU 2014:21, Bredbandsutredningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TeliaSonera: Fiberrapporten 2013 - En inblick i fiberutveklingen i Sveriges kommuner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksrevisionen: Staten på telekommarknaden RIR 2013:5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTS: Utvärdering av regeringens bredbandsstrategi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTS: Förstudie för Strategiska analyser på områdena accessnät och samtrafik