Rapporter

Vad vet du om stadsnäten? I Stadsnätsundersökningen 2016 finns statisk svar på många frågor om de svenska stadsnäten.

Du hittar hela rapporten här.

Publicerad: Februari 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsnätsföreningens studie visar att över en miljon svenskar befinner sig i dag i digitalt utanförskap, det vill säga har svårt att exempelvis uträtta ärenden digitalt hos myndigheter eller ta del av viktig samhällsinformation.

Studien identifierar fem faktorer som hindrar svenskar att ta del av det digitala samhället fullt ut: tillgång till bredband, utbildning, motivation och förmåga hos användaren samt själva tillgången till exempelvis dator eller surfplatta.

Publicerad: Oktober 2016

Du hittar hela rapporten här

 

 

 

 

 

 

Stadsnätsundersökningen - ger både konsumenter och operatörer valfrihet, december 2014

Stadsnäten har de senaste 20 åren utgjort en stark kraft för utbyggnaden av fiberoptiska nät och därmed bidragit till utvecklingen av vårt informationssamhälle. Sverige ligger i framkant.

 

Publicerad: december 2014

Du hittar hela rapporten här

 

 

 

 

 

 

 

Framtida fiberinvesteringar i Sverige

Det krävs investeringar på 50 miljarder om nio av tio ska få tillgång till fiber till hemmet eller företaget år 2020. Det visar en ny utredning av IT & Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL).

Publicerad: juni 2014

Du hittar hela rapporten här

 

 

 

 

 

 

 

Samhället kan spara mångmiljardbelopp på e-tjänster

För att öka förståelsen för de digitala möjligheterna har Svenska Stadsnätsföreningen gett forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT i uppdrag att identifiera och analysera de samhällsekonomiska effekterna av att införa e-tjänster inom ett viktigt men avgränsat område, hemtjänsten.

Publicerad: januari 2014

Läs hela rapporten här