studie:En miljon svenskar i digitalt utanförskap

Över en miljon svenskar befinner sig i dag i digitalt utanförskap, det vill säga har svårt att exempelvis uträtta ärenden digitalt hos myndigheter eller ta del av viktig samhällsinformation. Gruppen blir dessutom större för varje år, visar en ny studie från Svenska Stadsnätsföreningen.

Studien identifierar fem faktorer som hindrar svenskar att ta del av det digitala samhället fullt ut: tillgång till bredband, utbildning, motivation och förmåga hos användaren samt själva tillgången till exempelvis dator eller surfplatta.

Publicerad: Oktober 2016

Du hittar hela rapporten här